decoration

Dokumenty strategiczne

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2026
Gminna Ewidencja Zabytków
Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Program Ochrony Środowiska
Informacja na temat obszaru rewitalizacji w Gminie Serock
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Serock i wybranych obszarów gminy na lata 2005-2023
Raporty o stanie gminy na lata 2018-2022
Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2020
Bądź na bieżąco!

Odkryj Serock z naszą aplikacją mobilną! Znajdź najbliższe wydarzenia, atrakcje i ważne informacje. Pobierz teraz i zanurz się w pełnym możliwości życiu miejskim!